Fokken

 

Keuringsregistratie

Doel

 

De Nederlandse Fokkersvereniging het Drents Heideschaap heeft tot doel de instandhouding en fokkerij van het oude type Drents Heideschaap en de Schoonebeeker te bevorderen. Bij de oprichting in 1985 was de situatie weinig rooskleurig. Slechts een relatief klein aantal dieren van het ras Drents Heideschaap kon als raszuiver bestempeld worden. Er waren veel kruisingen met Schoonebeekers en andere rassen aanwezig en vrijwel nergens werd aan enige gerichte vorm van fokregistratie gedaan. Ook het tweede uit de provincie Drente afkomstige Heideschaap, de Schoonebeeker, werd enige jaren later in de vereniging opgenomen omdat het ras bijna op uitsterven stond.

Uit de beperkte groep Drentse Heideschapen, die bij particuliere hobby schapenhouders liepen, werden in eerste instantie door selectie dieren uitgezocht die het meest voldeden aan de destijds opgestelde standaard. Later zijn ook de meeste grote kuddes lid geworden van de vereniging. Met de uitgeselecteerde dieren werd "raszuiver" gefokt teneinde de fokbasis te verbreden en de kwaliteit op een hoger plan te brengen.

De zichtbare invloed van andere rassen in de Drent en Schoonebeeker uit zich o.a. vaak in te forse, grove Drenten en in vlakke neusbenen bij Schoonebeekers. Dit komt met enige regelmaat nog steeds in de nafok tot uiting. Door middel van huiskeuringen worden de dieren op hun uiterlijk beoordeeld en worden alleen die schapen goedgekeurd die voldoen aan de rasstandaard. Alle schapen met ongewenste kenmerken zoals erfelijke gebreken, zichtbare rasonzuiverheid en tekortkomingen in exterieur worden uitgeselecteerd en derhalve afgekeurd.

Huiskeuring

 

Leden van de NFDH bieden hun ongekeurde dieren vanaf 1-jarige leeftijd ter keuring. Aangezien per houder maximaal 1 keuring per jaar gepland kan worden is het gebruikelijk die schapen te keuren die in het voorgaande jaar geboren zijn, eventueel aangevuld met aangekochte dieren zonder keuringsstatus. Deze keuring heeft tot doel alle nog ongekeurde aanwezige Drentse Heideschapen en Schoonebeekers te beoordelen op hun uiterlijke verschijning en raseigenschappen. Het gebruikelijke keuringsseizoen ligt in de zomermaanden.

Zowel rammen als ooien worden individueel beoordeeld door keurmeesters van de NFDH op huiskeuringen, dat wil zeggen bij de houder thuis. Beide geslachten worden qua exterieur beoordeeld op hoofdonderdelen. Ooien krijgen een totaalwaardering, resulterend in de status goedgekeurd of afgekeurd. Ooien worden beoordeeld op hun exterieur, (erfelijke) afwijkingen en raseigenschappen.

Rammen krijgen per hoofdonderdeel een predikaat toegekend welke staat voor een puntenaantal. De som van dit puntenaantal is maximaal 100. De predikaten die worden toegekend zijn; Onvoldoende, Voldoende, Goed en Uitmuntend. Hiervoor wordt het "keuringsrapport rammen" gehanteerd. Een ram krijgt de status "goedgekeurd" als hij in totaal tenminste 70 punten gescoord heeft en op geen van de onderdelen "onvoldoende" als beoordeling krijgt. Uiteraard dient de ram vrij te zijn van ongewenste kenmerken en raseigenschappen zoals erfelijke gebreken, onjuiste gebitsvormen en gezondheidsproblemen.

Een ram voorzien van 50 punten en meer wordt gekenmerkt als "instandhouder van het ras" en mag gezien worden als een redelijke rasvertegenwoordiger. Indien een ram 70 punten of meer behaald mag deze gekenmerkt worden als "rasverbeteraar", en mag veronderstelt worden dat deze ram een duidelijk toegevoegde fokwaarde vertegenwoordigd.


                                                                                                

                                                                                                                                                                   Fokken

Keuringsregistratie

Doel

 

De Nederlandse Fokkersvereniging het Drents Heideschaap heeft tot doel de instandhouding en fokkerij van het oude type Drents Heideschaap en de Schoonebeeker te bevorderen. Bij de oprichting in 1985 was de situatie weinig rooskleurig. Slechts een relatief klein aantal dieren van het ras Drents Heideschaap kon als raszuiver bestempeld worden. Er waren veel kruisingen met Schoonebeekers en andere rassen aanwezig en vrijwel nergens werd aan enige gerichte vorm van fokregistratie gedaan. Ook het tweede uit de provincie Drente afkomstige Heideschaap, de Schoonebeeker, werd enige jaren later in de vereniging opgenomen omdat het ras bijna op uitsterven stond.

Uit de beperkte groep Drentse Heideschapen, die bij particuliere hobby schapenhouders liepen, werden in eerste instantie door selectie dieren uitgezocht die het meest voldeden aan de destijds opgestelde standaard. Later zijn ook de meeste grote kuddes lid geworden van de vereniging. Met de uitgeselecteerde dieren werd "raszuiver" gefokt teneinde de fokbasis te verbreden en de kwaliteit op een hoger plan te brengen.

De zichtbare invloed van andere rassen in de Drent en Schoonebeeker uit zich o.a. vaak in te forse, grove Drenten en in vlakke neusbenen bij Schoonebeekers. Dit komt met enige regelmaat nog steeds in de nafok tot uiting. Door middel van huiskeuringen worden de dieren op hun uiterlijk beoordeeld en worden alleen die schapen goedgekeurd die voldoen aan de rasstandaard. Alle schapen met ongewenste kenmerken zoals erfelijke gebreken, zichtbare rasonzuiverheid en tekortkomingen in exterieur worden uitgeselecteerd en derhalve afgekeurd.

Huiskeuring

 

Leden van de NFDH bieden hun ongekeurde dieren vanaf 1-jarige leeftijd ter keuring. Aangezien per houder maximaal 1 keuring per jaar gepland kan worden is het gebruikelijk die schapen te keuren die in het voorgaande jaar geboren zijn, eventueel aangevuld met aangekochte dieren zonder keuringsstatus. Deze keuring heeft tot doel alle nog ongekeurde aanwezige Drentse Heideschapen en Schoonebeekers te beoordelen op hun uiterlijke verschijning en raseigenschappen. Het gebruikelijke keuringsseizoen ligt in de zomermaanden.

Zowel rammen als ooien worden individueel beoordeeld door keurmeesters van de NFDH op huiskeuringen, dat wil zeggen bij de houder thuis. Beide geslachten worden qua exterieur beoordeeld op hoofdonderdelen. Ooien krijgen een totaalwaardering, resulterend in de status goedgekeurd of afgekeurd. Ooien worden beoordeeld op hun exterieur, (erfelijke) afwijkingen en raseigenschappen.

Rammen krijgen per hoofdonderdeel een predikaat toegekend welke staat voor een puntenaantal. De som van dit puntenaantal is maximaal 100. De predikaten die worden toegekend zijn; Onvoldoende, Voldoende, Goed en Uitmuntend. Hiervoor wordt het "keuringsrapport rammen" gehanteerd. Een ram krijgt de status "goedgekeurd" als hij in totaal tenminste 70 punten gescoord heeft en op geen van de onderdelen "onvoldoende" als beoordeling krijgt. Uiteraard dient de ram vrij te zijn van ongewenste kenmerken en raseigenschappen zoals erfelijke gebreken, onjuiste gebitsvormen en gezondheidsproblemen.

Een ram voorzien van 70 punten en meer wordt gekenmerkt als "instandhouder van het ras" en mag gezien worden als een redelijke rasvertegenwoordiger. Indien een ram 80 punten of meer behaald mag deze gekenmerkt worden als "rasverbeteraar", en mag veronderstelt worden dat deze ram een duidelijk toegevoegde fokwaarde vertegenwoordigd.

Afstammingsbewijs

 

Indien een schaap de status "goedgekeurd" krijgt zal de stamboekadministratie na verwerking van de keuringsgegevens in het stamboek de houder een diergebonden afstammingsbewijs toezenden. Diverse gegevens van dit schaap staan hierop vermeld waaronder de afstamming (ouder- en grootoudergegevens indien bekend), het UBN, het stamboeknummer, de scrapie genotypering en de fokker/eigenaar. Dit document dient zorgvuldig bewaard te worden. Het is het paspoort van het schaap en dient bij verkoop te worden overgedragen aan de nieuwe fokker. Indien het dier geslacht wordt of dood gaat dient het afstammingsbewijs geretourneerd te worden naar de stamboekadministratie.