Bestuur en Commissies

Bestuur

 • Jeanet Hulmer-Korenhof, voorzitter, telefoon  06-83525273, e-mail:voorzitter@nfdh.nl

 • ( Tijdelijk )Secretariaat  M. de Munck  , secretaris, telefoon:06-37382955 , e-mail: info@nfdh.nl

 • Douwe Visser , 2e secretaris, telefoon: 0516-577337 / 06-12049537, e-mail: douwevisser@nfdh.nl

 • Theo v/d Meer  penningmeester, telefoon: 06-27848503, e-mail:penningmeester@nfdh.nl

 • Judith Prins bestuurslid / PR/ Redactie telefoon: 06-42070377, e-mail: judithprins@nfdh.nl

 • Open Functie, bestuurslid, telefoon:, email:

 

Voorzitter

Jeanet Hulmer-Korenhof
Oegstgeesteweg 25
2231 AR Rijnsburg
telefoon: 071-3626199 / 06-83525273
e-mail: voorzitter@nfdh.nl


Secretariaat / postadres

Marlaine de Munck

Hoofdweg 16

4411 AR Rilland

telefoon: 06-37382955

email: info@nfdh.nl

  

Stamboekadministratie

Titia Geertman
Goedleven 7
4508 PE Waterlandkerkje
telefoon: 0117-301995
e-mail:  stamboek@nfdh.nl

Ledenadministratie / Penningmeester

Theo van der Meer
Luxemburg 5
8412 CG Hoornsterzwaag
telefoon: 06-27848503
e-mail: penningmeester@nfdh.nl

Crisisteam

In het geval van een dierziektecrisis is het crisisteam actief. Zie het calamiteitenplan.

Keuringscommissie (KC)

De keuringscommissie bestaat uit een aantal deskundige keurmeesters die in de schapenrassen Drents Heideschaap en Schoonebeeker gespecialiseerd zijn. De uitvoering van de huiskeuringen is in handen van de Keuringscommissie. De te beoordelen schapen worden grondig op vele kenmerken beoordeeld alvorens tot goed- of afkeuring wordt overgegaan. Daarnaast kunnen keurmeesters adviezen geven ten aanzien van bijvoorbeeld selectie van te gebruiken fokkrammen.

De keuringscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Ger v/d Oetelaar ( voorzitter keuringscommissie)
 • Titia Geertman, keurmeester beide rassen (secretaris keuringscommissie)
 • Bennie Feije, keurmeester beide rassen
 • Wim Nijhof, keurmeester beide rassen
 • Jeanet Hulmer, keurmeester beide rassen
 • Marco Borkes , keurmeester beide rassen
 • Marlaine de Munck , In Opleiding Drents Heideschaap
 • Jetske Diets , In Opleiding Drents Heideschaap

 

Fokadvies Commissie (FAC)

De Fokadvies Commissie beoordeelt foktechnische kwesties binnen de vereniging en geeft hierover adviezen. Ook het bijhouden van de rasstandaarden is een taak van de Fokadvies Commissie.

De Fokadvies Commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Freek Heuker  (tijdelijk voorzitter FAC, beide rassen)
 • Wim Dimmers (Drents Heideschaap)
 •  (Schoonebeeker)
 • Hermina Stout ( Drents Heideschaap )
 • ( Schoonebeeker)

Kudde Commissie (KOC)

De Kudde Commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Douwe Visser (voorzitter KOC)
 • Titia Geertman
 • Marco Borkes
 • Neils Tiktak
 • Jos Duurland

Vertrouwenspersoon bij de NFDH

Inleiding
De Keuringscommissie heeft het besluit genomen om een vertrouwenspersoon te benoemen. Professioneel werkende organisaties zoals de Nederlandse Fokkersvereniging Het Drents Heideschaap behoren nauwgezet met klachten e.d. om te gaan. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon rondom het keuren van schapen biedt de leden de gelegenheid om bij klachten deze persoon te raadplegen. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon en is voor de leden het eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon voert, indien nodig, een gesprek en delegeert zijn bevindingen naar de betreffende autoriteit binnen de vereniging.

Indien een lid het nodig acht neemt hij/zij contact op met de vertrouwenspersoon. De contacten tussen vertrouwenspersoon en het lid worden vertrouwelijk behandeld. Indien nodig neemt de vertrouwenspersoon contact op met de betreffende autoriteit binnen de vereniging en koppelt dit terug aan het lid van de vereniging.
De betreffende autoriteit onderneemt eventueel actie en koppelt, indien nodig, terug aan de vertrouwenspersoon die dit verder ook richting het verenigingslid communiceert.

 • Open Functie