Regelgeing

Regelgeving


Er zijn enige wettelijke regels waar schapenhouders aan moeten voldoen. De belangrijkste regel is de identifcatie en registratie: iedere houder moet bij het ministerie van LNV een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aanvragen. Alle schapen moeten voorzien zijn van een identificatie (oormerk of maagbolus). Meer informatie op www.minlnv.nl

Kijk in de Regelwijzer schapen en geiten voor een overzicht van de actuele regelgeving.

Formulieren en overige informatie zijn te vinden op de website van het Platform KSG. Klik hier ->

Voedsel Keten Informatie (VKI)

VKI is verplicht voor alle dieren die rechtstreeks of via een handelaar  naar de slacht gaan. Als je geen dieren naar de slacht afvoert hoef je dus niets te doen.

Klik hier voor meer informatie over VKI.